Vi i motionssektionen jobbar för att skapa en aktiv fritid för barn och vuxna! Vi vill också bidra till stärka gemenskapen i bygden.


Du kan läsa mer om de olika aktiviteterna vi anordnar under året via länkarna under våra aktiviteter.

Det är vi som är motionssektionen

E-postadress: motion@borgstena.nu


Susanna Wernklev, ordförande

Elin Henriksson, ledamot

Anna Larsson, ledamot

Elin Johansson, ledamot


Våra aktiviteter

Skutt och lek

Bouleturnering

Cykelfesten

Borgstenaloppet

Marschallpromenad