Skutt och lek är en barngympa för barn mellan 3-6 år (hösten att barnet fyller 3 år och fram till våren barnet fyller 6 år), som genomförs tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Gympan leds av 1-2 ledare som guidar er genom både uppvärmning, hinderbanor och olika lekar.


Skutt och lek gynnar barnens samarbetsförmåga, koordinationsförmågan, balans och kroppsuppfattning. Framförallt ger det glädje att få röra sig och göra någon tillsammans med en förälder eller annan vuxen.


Skutt och lek håller på åtta veckor under hösten (okt-nov) och åtta veckor under våren (mars-april). Totalt sett har vi 25 platser varje termin. Tidigare deltagare har förtur till kommande termin. Varje termin avslutas med gemensam fika/korv med bröd.


Är du intresserad av att vara med?

Håll utkik på BIF:s sociala medier. Information kring anmälan annonseras ca 2 veckor innan terminsstart.